İLÇE SPORTİF VE TURİZM KURULU TARAFINDAN ALINAN KARARLAR
Pamukkale Yamaç paraşütü ve Yelken kanat Uçuş Yönergesi, İlçe Sportif ve Turizm Kurulu tarafından hazırlanmış olup, 13 Haziran 2018 tarihinde Valilik Makamı tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.  Yönerge kapsamında İlçe Sportif ve Turizm Kurulu tarafından 17.12.2018 tarihinden bugüne kadar farklı tarihlerde yapılan toplantılarda alınan kararlardan bazıları aşağıda paylaşılmıştır.
 
 1. İlçe Sportif Turizm Kurulunun 17.12.2018 tarihli ve 31 nolu kararı ile; İlçe Sportif Kurulu Üyeleri Zafer AKÇAY, Mevlüt HOYRAZ ve Özer DENİZİN 13 Haziran 2018 tarihinde Valilik Makamının onayı ile yürürlüğe giren “Pamukkale Yamaçparaşütü ve Yelkenkanat Uçuş Yönergesi” üzerinde yapılacak olan değişikliklere ilişkin İlçe Sportif Turizm Kuruluna sunmuş oldukları 17.12.2018 tarihli teklif yazıları Kurul gündemine alınıp görüşülmüştür. Valilik Makamının onayı ile 13 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe giren “Pamukkale Yamaçparaşütü ve Yelkenkanat Uçuş Yönergesi” uygulanmaya başladığı tarihten itibaren yaşanan aksaklıklar, yamaç paraşütü alanında edinilen bilgi ve deneyimler neticesinde aynı zamanda bölgede yamaç paraşütü faaliyeti yapan, acenta, pilot ve sivil toplum kuruluşlarından gelen teklif ve öneriler doğrultusunda yönerge tekrar revize edilerek İlçe Sportif Turizm Kurulunda görüşülmüştür.
 2. Revize edilen “Pamukkale Yamaçparaşütü ve Yelkenkanat Uçuş Yönergesinin” Valilik Makamınca onaylanıp yürürlüğe girmesi için İl Kültür Turizm Müdürlüğüne gönderilmesi,
 3. İlçe Sportif Turizm Kurulunun 24.12.2018 tarihli ve 32 nolu kararı ile; İlçe Sportif Turizm Kuruluna 21.12.2018 tarihli dilekçe ile T2 pilotu Mustafa ŞİMŞEK in İlçe Sportif Turizm Kuruluna pilot temsilcisi olarak kurula dahil edilme teklifi kurulda görüşülmüş, T2 pilotu Mustafa ŞİMŞEK’ in Pamukkale bölgesinde Yamaç Paraşütü yapan pilotların temsilcisi olarak İlçe Sportif Turizm Kurulu Üyesi Olması,
 4. İlçe Sportif Turizm Kurulunun 31.12.2018 tarihli ve 33 nolu kararı ile; TURİZM AMAÇLI SPORTİF FAALİYET İZİN BELGESİ almak için Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaatta bulunan 8 adet acentenin başvuruları Kurul tarafından dosya üzerinden incelenmesi yapılmış, uygun görülen 7 adet acentenin 2019 yılı faaliyet izninin verilmesi,
 • Bramoon Tur Seyahat Acentası,
 • Özzencir Turizm Seyahat Acentası,
 • Laodıkeıa Tour Turizm Seyahat Acentası,
 • Glorıous Dmc Travel Turizm Seyahat Acentası,
 • Elenor Turizm Seyahat Acentası,
 • T4T Turizm Taşımacılık Seyahat Acentası,
 • Wellness Club Turizm Seyahat Acentası,
 1. İlçe Sportif Turizm Kurulunun 07.01.2019 tarihli ve 01 nolu kararı ile; Kontrolör Serhad KARADUMAN ve İlçe Sportif Turizm Kurulu Üyesi Bilgin EĞİTMENOĞLU’ nun birlikte tutmuş olduğu 03.01.2019 tarihli iki adet tutanak İlçe Sportif Turizm Kurulu tarafından değerlendirilmiş, tutanakta adı geçen şahıslardan savunma istenilmesine ayrıca savunma yazıları tebliğ edildiği tarihten itibaren Yamaç Paraşütü uçuş faaliyetlerinin tedbiren durdurulmasına,
 2. TURİZM AMAÇLI SPORTİF FAALİYET İZİN BELGESİ almak için Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaatta bulunan 1 adet acentenin başvurusu Kurul tarafından dosya üzerinden incelenmesi yapılmış, uygun görülen 1 adet acentenin 2019 yılı faaliyet izninin verilmesi,
 • Ferzin Turizm Seyehat Acentası,
 1. Kontrolör Serhad KARADUMAN ve İlçe Sportif Turizm Kurulu Üyesi(TÜRSAB) Bilgin EĞİTMENOĞLU’ nun birlikte tutmuş olduğu 31.12.2018 ve 03.01.2019 tarihli üç adet adet tutanak sonucu Köksal YILDIRIM, Veysel NARİN, Yiğit KUMANOVA, Burhan KARACA, Göktuğ YAZGEÇ ve Onur KAYA’ dan savunma istenilmiş, İlçe Sportif Turizm Kuruluna sunulan savunmalar yeterli görülmeyerek aşağıda belirtilen cezaların verilmesi,
  •  
  • Köksal YILDIRIM: Pamukkale Yamaçparaşütü ve Yelkenkanat Uçuş Yönergesinin Yaptırımlar bölümünde yer alan 8.5 Kasksız Uçuş Yapmak maddesinin 1. Fıkrası uyarınca 3(üç) gün uçuşunun durdurulmasına,
  • Veysel NARİN:  Pamukkale Yamaçparaşütü ve Yelkenkanat Uçuş Yönergesinin 2.13.3, 8.4 ve 8.9 maddeleri kapsamında 9(Dokuz) gün uçuşunun durdurulmasına, tedbiren geçen süre göz önünde bulundurulduğunda 3(üç) gün uçuşunun durdurulmasına,
  • Yiğit KUMANOVA: Pamukkale Yamaçparaşütü ve Yelkenkanat Uçuş Yönergesinin 8.4 ve 8.9 maddeleri kapsamında 6(Altı) gün uçuşunun durdurulmasına, tedbiren geçen süre göz önünde bulundurulduğunda 2(iki) gün uçuşunun durdurulmasına,
  • Burhan KARACA: Pamukkale Yamaçparaşütü ve Yelkenkanat Uçuş Yönergesinin 8.4 ve 8.9 maddeleri kapsamında 6(Altı) gün uçuşunun durdurulmasına, tedbiren geçen süre göz önünde bulundurulduğunda 2(iki) gün uçuşunun durdurulmasına,
  • Göktuğ YAZGEÇ: Pamukkale Yamaçparaşütü ve Yelkenkanat Uçuş Yönergesinin 8.4 ve 8.9 maddeleri kapsamında 6(Altı) gün uçuşunun durdurulmasına, tedbiren geçen süre göz önünde bulundurulduğunda 2(iki) gün uçuşunun durdurulmasına,
  • Onur KAYA: Pamukkale Yamaçparaşütü ve Yelkenkanat Uçuş Yönergesinin 8.4 ve 8.9 maddeleri kapsamında 6(Altı) gün uçuşunun durdurulmasına, tedbiren geçen süre göz önünde bulundurulduğunda 2(iki) gün uçuşunun durdurulmasına,
  •  
 2. Fikret YILDIZ Sorumluluğundaki Güney Tepesi yağış nedeniyle yol ulaşımının elverişsiz hale gelmesi, yolcuların kötü koşullarda kalkış tepesine ulaşımının sağlanamaması görüşülmüş, ivedi olarak yol durumunun düzeltilmesi, yoldaki çamurun bir hafta içerisinde giderilmesi için gerekli önlemlerin alınması yönünde uyarı yazısı yazılmasına,
 3. İlçe Sportif Turizm Kurulu Üyesi Tandem(T2) Pilot Temsilcisi Mustafa ŞİMŞEK’ in bölgemizde yamaçparaşütü faaliyeti yapan T2 Pilotları ile yapmış olduğu ilişkin kurula sunduğu 5 maddelik toplantı tutanağının görüşülmüş; maddelerin bazıları değerlendirmeye alınmış,
 • Pamukkale Yamaçparaşütü ve Yelkenkanat Uçuş Yönergesine aykırı yapaılan faaliyetlerde kontrol tarafından tutulan tutanakla birlikte cezai yaptırımların tedbirli veya tedbirsiz pilot uçuşlarının durdurulması teknik durum analizinden sonra belirlenmesine,
 • Uçuşların hava tahmin raporlarına göre gün boyu kapatılmamasına, anlık değişimlere göre faaliyet izinlerinin verilmesine,
 1. THK Yetkilisi Kontrolör Emre AKTEPE’ nin T2 pilotu Yiğit KUMANOVA hakkında 20.01.2019 tarihli tutanağı toplantıda görüşülmüş, kişinin savunması yeterli görülmüş, kişiye bundan sonraki faaliyetlerinde daha dikkatli olması yönünde uyarı yazısı yazılması,
 2. 13 Haziran 2018 tarihinde Valilik Makamı tarafından onaylanarak yürürlüğe giren “Pamukkale Yamaçparaşütü ve Yelkenkanat Uçuş Yönergesi” revize edilerek 31 Aralık 2018 tarihinde Valilik Makamı tarafından onaylanarak 22 Ocak 2019 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Alınan Kararlar  ve yayınlanan “Pamukkale Yamaçparaşütü ve Yelkenkanat Uçuş Yönergesi” doğrultusunda hareket edilmesi, aksi takdirde gerekli idari işlemlerin yapılacağının bilinmesi hususunda gereği rica olunur.
İLÇE SPORTİF VE TURİZM KURULU